Piet Gijsbers 40 Jaar lid van de NBvV en van V.V. De Goudvink.

Piet Gijsbers 40 Jaar lid van de NBvV en van V.V. De Goudvink.