Jubilarissen Vogelvereniging De Goudvink 

 

Peter van Otten heeft de speld voor zijn 25 jarig lidmaatschap opgespeld gekregen

voor zijn lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink

Piet Antonis krijgt de speld van de  voorzitter de speld opgestoken voor zijn

25 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

Mies Bartholomeus krijgt wegens ziekte, thuis de speld opgestoken voor zij

25 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

Wim Antonis krijgt van de voorzitter de speld opgestoken voor zijn

40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

Franco van Veldhoven krijgt de speld opgestoken voor zijn

40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

******************************************

 

Sjack van Ekert krijgt van de voorzitter de speld opgestoken voor zijn

40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink

*************************************