Jubilarissen Vogelvereniging De Goudvink 

Jos Jansen krijgt door de voorzitter de speld opgestoken voor

zijn 40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

Richard Loos krijgt door de voorzitter de speld opgestoken voor 

zijn 40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

 

 

Mark Bax krijgt de speld van zijn broer Wim opgestoken voor 

zjn 40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

 

 

Peter van Otten wordt door de voorzitter gehuldigd voor zijn

 25 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink. 

Piet Antonis krijgt van de  voorzitter de speld opgestoken voor zijn

25 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

Mies Bartholomeus krijgt wegens ziekte, thuis de speld opgestoken voor zij

25 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

Wim Antonis krijgt van de voorzitter de speld opgestoken voor zijn

40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

Franco van Veldhoven krijgt de speld opgestoken voor zijn

40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink.

 

 

Sjack van Ekert krijgt van de voorzitter de speld opgestoken voor zijn

40 jarig lidmaatschap van de NBvV en V.V. De Goudvink

*************************************