Sjack Gilsing 40 jaar lid van de NBvV en van V.V. De Goudvink

Sjack Gilsing 40 jaar lid van de NBvV en van V.V. De Goudvink