Welkom op de Website

van

Vogelvereniging "De Goudvink" Bergeijk

 
 De vereniging is opgericht op 1 februari 1954
            
 
Het clublokaal was in die tijd gevestigd in Cafe De Postduif aan de Burg.Magneestraat.
Op 2 April 1957 brandde Cafe De Postduif tot de grond toe af en had de vereniging geen clublokaal meer. 
De vereniging is toen verhuisd naar Cafe De Boulevard aan het Eykereind.
In de begin jaren zeventig werd het wat minder met de vereniging en kwam alles op een laag pitje te staan.  
Er is toen een nieuw bestuur gekomen die nieuwe leden zijn gaan werven en hebben er weer nieuw leven ingeblazen.
Vanaf toen zijn we weer begonnen met het houden van onze jaarlijkse vogeltentoonstelling.
We hadden nieuw tentoonstellingsmateriaal zoals stellingen en tentoonstellingskooien aangeschaft die we opgeslagen hadden op de zolder van ons clublokaal.
Maar in 1981 brak er ook brand uit in Cafe De Boulevard en ging ons nieuwe materiaal bijna in vlammen op. Maar door het snelle ingrijpen van de Bergeijkse brandweer was dat noodlot ons bespaard gebleven en hadden we heel ons materiaal behouden op enkele kooien na die licht verbrand waren.
We zijn toen verhuisd naar onze huidige locatie het Gemeenschapshuis Terlo waar we inmiddels alweer 39 jaar gehuisvest zijn.
Hier houden wij onze vergaderingen, evenementen en onze jaarlijkse vogeltentoonstelling.
Ook hebben we vele jaren een clubblad uitgegeven dat viermaal per jaar uitkwam.
Maar om met de tijd mee te gaan is er op de jaarvergadering van 7 januari 2016 besloten om over te stappen op een website.
Hiermee is een groter publiek te bereiken en zijn er meer mogelijkheden om de vereniging uit te dragen.
 
Blader eens door de website en meld je aan als lid. 
 
***********************************
 
 

                    Het Bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:                                 Secretaris:

Jan Voorheijen                           Jan Toonders

van Galenstraat 31                     Hoge Rijt 36

5571 BP Bergeijk                        5575 CA Luyksgestel

0497-573026                             0497-541719

janvoorheijen@gmail.com           aga_lilianea@hotmail.com              

 

 

Penningmeester:                         Materialencommissaris:

Wim Antonis                               Piet Gijsbers

Blauwe Hoef 9                             Prinses Marijkestraat 8

5571 JZ Bergeijk                         5571 GN Bergeijk

06-46608990                              0497-572819

w.antonis01@kpnmail.nl               j.gijsbers5@chello.nl

 

Bestuurslid:

Wim Bax

Engelbertplein 8

5575 BS Luyksgestel

06-50240254

w.bax48@chello.nl

**************************************************

Clublokaal
Gemeenschapshuis Terlo
Terlostraat 7
5571 KW  Bergeijk
 
Tel: 0497-571888

 

Contacteer ons