Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen

aan het mooie bedrag dat wij mochten ontvangen van de  

Plus Supermarkt Actie

 zodat we onze verenigingskas weer kunnen aanvullen.   

 

Bestuur en leden van Vogelvereniging  "De Goudvink "

****************************************************